נתור טיולי פסח * אביב * קיץ * חגים 2018

160 תנאי השתתפות בטיולים מאורגנים ומידע כללי סוכן נסיעות נכבד! נא הבא את המידע המפורט להלן לידיעת הנוסעים כחלק בלתי נפרד מכל עסקת מכר של טיול מאורגן. התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת טיולים מאורגנים מנתור מישראייר תעופה ותיירות בע“מ ו/או כל מי . “נתור“ מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו מהווה “נתור“ וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת טיול מאורגן מ הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/ ו/או מי מבעליה ו/או “נתור“ או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד מי ממנהליה ו/או מי מטעמם, אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לטיול המאורגן. שירותי הטיול מוזמנים באמצעות סיטונאי תיירות שונים בישראל ובחו"ל ומבוצעים על אחריותם הבלעדית. כל הזמנה הנעשית היא בגדר בקשה בלבד עד לקבלת אישורים סופיים מן הסיטונאי תיירות. “נתור" שמה לה למטרה לסייע לכל נוסע בעל מגבלה המבקש לטוס עימה. בכדי לסייע לנו שתקבל את השירות לו אתה זקוק ולהפוך את נסיעתך לבטוחה, נוחה ומהנה, אנו מבקשים לקבל ממך כל אינפורמציה מראש על כך עוד לפני סיום ביצוע ההזמנה אצלנו. המחירים כוללים טיסות כרטיס טיסה במחלקת תיירים בחברת תעופה מסוג שכר או לאו , "נתור" קוסט או סדירה, בהתאם למסלול הטיול ושיקול דעת בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו. טיולים מסוימים כוללים בנוסף טיסות פנים על פי המסלול המפורט. חלק מהטיסות ישירות וחלקן יתבצעו דרך יעד ביניים. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה יגבו תשלום נפרד עבור ארוחות בטיסה או הטסת כבודה ועלות זו תחול על הנוסע בלבד. מיסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון מיסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, המעודכנים ליום ביצוע ההזמנה. בתי מלון בתי המלון הינם בדרגה ובסיווג שצוינו בכל תוכנית טיול, תחת . האכסון בחדרים יהיה לשני נוסעים "המחיר כולל" הכותרת להקצות חדר למספר שונה "נתור" בחדר אלא אם כן התבקשה אישרה זאת. בטיולי משפחות ההנחות לילדים "נתור" של נוסעים ו כפופות לאכסון בחדר זוגי אליו תוכנסנה מיטות נוספות (לעתים מיטות מתקפלות או ספה נפתחת). בארה"ב אכסון בחדר זוגי ובו שתי מיטות זוגיות. כלכלה פורטו הארוחות הכלולות "נתור" בכל תוכנית טיול המפורסמת ע"י . תפריט הארוחה קבוע מראש. "המחיר כולל" בטיול תחת הכותרת התפריט אינו כולל משקאות כלשהם. סיורים בכל תוכנית טיול פורטו הסיורים על סוגיהם השונים והביקורים . "המחיר כולל" הכלולים בטיול תחת הכותרת הינם בהדרכת מורי דרך מקומיים (בתרגום מלווה סיורים מודרכים הקבוצה). בארצות אחדות הסיורים מודרכים ע"י נהג מדריך, בהתאם לנהוג בארצות אלו. יערכו בהדרכת מלווה הקבוצה. סיורים אלו קצרים סיורי הכרות מסיורים מודרכים ויערכו באוטובוס או בסיור רגלי או בתחבורה ציבורית (על חשבון הנוסע), לפי העניין, המקום והתנאים, ובהתאם . "נתור" לשיקול דעתה של יתבצעו לרוב בתחבורה ציבורית (על חשבון הנוסע) או סיורי ערב בסיור רגלי, אלא אם כן צוין אחרת. תחת כותרת המציינת "נתור" במקבץ הטיולים המפורסמים ע"י : כלולים כל סיורי היום, "ללא ימים חופשיים, ללא סיורי בחירה" למעט סיורי/בילויי ערב כמפורט במסלול הטיול. תחבורה יבשתית אוטובוסי תיירים נוחים להעברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם לתכניות הסיורים והביקורים הכלולות במחיר הטיול, כפי "תחבורה" שפורט בתוכנית טיול ובתנאים המפורטים תחת הכותרת שבתנאי ההשתתפות שלהלן. האוטובוס להסעות הבינעירוניות עם מיזוג אוויר בהתאם לעונות השנה. נוסע המצטרף לטיול בחו"ל או שאינו מגיע בטיסה יחד עם הקבוצה וכן נוסע המקצר או מאריך את שהותו בחו"ל ואינו חוזר עם הקבוצה, אינו זכאי להסעות מ/אל נמל התעופה או להחזר תמורתן. H 6 מטען נוסע בטיסות ישראייר בקוד בטיסות לאו קוסט של ישראייר, על הנוסע לוודא מראש מול סוכנות הנסיעות, כי התשלום עבור הטיול הינו כולל גם את עלות הטסת הכבודה, אחרת ייאלץ לשלם עלות זו ישירות לחברת התעופה בדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה. בשאר טיסות ישראייר, מטען הנוסע (מעל גיל שנתיים) יכלול עד מזוודה אחת בינונית ק"ג ועד תיק יד אחד בלבד (במידות 23 בלבד במשקל כולל של עד ס"מ אורך) במשקל כולל של 55 X ס"מ רוחב 40 X ס"מ עומק 25 ק"ג לכל נוסע. נוסע עם תינוק עד גיל שנתיים יהיה זכאי לעוד 8 עד עגלת תינוק. עבור + סל קל + ק"ג 10 מזוודה אחת במשקל של עד כל חריגה במשקל או בגודל או במספר יחידות הכבודה, ישראייר” תגבה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם למחירון המפורסם באתר האינטרנט של “ישראייר" ברובריקה מידע לנוסע. מטען נוסע בחברות תעופה אחרות מטען הנוסע יכלול עד מזוודה בינונית אחת בלבד ועד תיק יד אחד בלבד לכל נוסע (מעל גיל שנתיים). יחד עם זאת, תנאי הטסת המטען בטיסות (גודל-משקל-מחיר כבודה) נקבעים על ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות מעת לעת ובחלק מחברות התעופה אף נדרש תשלוםבגין הטסתהכבודה(כגון בטיסותפנימיותבארה"ב)ועלהנוסע לוודא את התנאים מראש אצל סוכן הנסיעות שלו. עבור כל חריגה במשקל או בגודל או במספר יחידות הכבודה, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. תשר (טיפים) תשר לנותני השירותים בחו"ל כגון: נהגי האוטובוסים, מדריכים מקומיים, פקידי קבלה, מלצרים. סכום זה אינו כולל תשר למלווה הקבוצה, אשר יינתן ע"י המטיילים ועל פי שיקול דעתם. אירו לאדם ליום. 3 או $4- הסכום המומלץ הינו כ דמי סבלות , דרום ומרכז אמריקה, לצפון דמי סבלות בבתי המלון בטיולים , דרום אפריקה ומרוקו בלבד, כמפורט (למעט יפן) המזרח הרחוק בכל תוכנית טיול. דמי רישום וטיפול דולר ארה"ב לנוסע אשר לא יוחזרו 50 דמי רישום וטיפול בסך של לנוסע בשום מקרה. מלווה הקבוצה או של כל גורם "נתור" מלווה קבוצה ישראלי מצוות המלווים של תיירותי אחר עמו יבוצע הטיול, יהיה מופקד על ניהולו הסדיר והתקין של הטיול במשך השהות בחו"ל ובתנאים המפורטים תחת שבתנאי ההשתתפות שלהלן. "מלווה הקבוצה" הכותרת מחיר הטיול מחיר הטיול סה"כ כולל סידורי קרקע, טיסות, מיסי נמל, דלק, היטל ביטחון, תשר ודמי רישום וטיפול. המחיר הקובע של הטיולים מפורסם באתר האינטרנט ובמערכת ההזמנות הממוחשבת המפורסמת אצל כל סוכני הנסיעות. המחירים אינם כוללים מסמכים הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות בהן עובר הטיול, הינן באחריות הנוסע ו/או סוכנות . תשלום בגין אגרות, היטלים ודמי "נתור" הנסיעות ואינן באחריות טיפול להוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות יגבה בנפרד על-ידי סוכנות הנסיעות. מיסים ו/או תוספות בגין התייקרות הדלק אגרות נוסע, היטלים, מיסי נמל ומעברי גבול בחו"ל ובטיסות הפנימיות (בארצות אמריקה, אסיה ועוד), אשר אינם נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, אינם כלולים במחיר הטיול וישולמו ישירות לרשויות בחו"ל על-ידי הנוסע. תוספות בגין התייקרות מחירי הדלק, הנגביםעלידיחברותהתעופה, יגבובעתהצורך, בנוסףלמחירהטיול. ארוחות "המחיר ארוחות אשר לא פורטו בתוכנית הטיול תחת הכותרת , אינן כלולות במחיר הטיול. כולל" סיורים ובילויי בחירה נוספים (אופציה/אפשרות) סיורים ותכניות לבילוי, אשר נזכרו כאופציה/אפשרות ואינם כלולים במחיר הטיול, הינם בגדר הצעה בלבד, לבחירתו החופשית של הנוסע. סיורים ותכניות כאמור יאורגנו באמצעות מלווי הקבוצות, "נתור" תמורת תשלום שמפורט בדף מידע שניתן לקבלו מ באמצעות סוכני הנסיעות ומותנים במספר משתתפים מינימלי. הסעות, דמי כניסה וכל מרכיב נוסף בהם יהיו על חשבון הנוסעים. דמי סבלות דמי סבלות בבתי המלון ובנמלי התעופה אינם כלולים במחיר הטיול, למעט בטיולים לארה"ב, קנדה, דרום ומרכז אמריקה, המזרח הרחוק, דרום אפריקה ומרוקו בלבד, כמפורט בכל תוכנית טיול בהם כלולה סבלות בבתי המלון בלבד. נוסעים המעוניינים בשרותי סבלות יוכלו לשלם עבור שירות זה ישירות בחו"ל, במידה והשירות קיים בבית המלון ובנמל התעופה. שינויים בכרטיס הטיסה נוסע שיצא מהארץ ו/או יחזור במועד שונה מזה של הקבוצה דולר ארה"ב, זאת בנוסף לדמי 50 יחויב בדמי טיפול בסך של השינוי שתגבה חברת התעופה ו/או מי מטעמה. כמו כן, תחול תוספת מחיר במקרים של שינוי ביעד, סוג כרטיס הטיסה וכיו"ב, על פי התנאים של חברת התעופה. יש לוודא כי איות השם תואם את המופיע בדרכון לפני כרטוס כרטיסי הטיסה. שינוי שם לאחר הכרטוס כרוך בתשלום. תוספת ליחיד בחדר תוספת ליחיד בחדר, תגבה בנוסף למחיר הטיול. תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד תגבה בנוסף למחיר הטיול לנוסע אשר אינו רוכש כרטיסי טיסה בינלאומיים במסגרת הטיול. תוספת זו אינה כוללת את מחיר טיסות הפנים (במידה וקיימות). יש לבדוק בעת ההרשמה האם בתוכנית הטיול מתוכננות טיסות פנים ומה עלותן. בטיולים מסוימים אין אפשרות להזמנת סידורי קרקע בלבד. יש לבדוק את המחיר בעת ביצוע ההזמנה. שונות בחלק מהיעדים (כגון איטליה, ספרד וגרמניה) יגבה המלון מס מקומי ישירות מהנוסע, ועל הנוסע לוודא זאת מראש אצל סוכנות הנסיעות שלו. כרטיסים למופעים ובילויים שלא נכללו בטיול, שירותים מיוחדים ושימוש במתקנים כמו הזמנת סרטים, מיני בר, כביסה, כספת, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, עריסת תינוק וכד' וכל שירות בעל אופי אישי. מטען עודף בטיסות או שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה, אינם כלולים במחיר הטיול. תנאים כלליים הרשמה והשתתפות , מוצעים לציבור בתנאים המפורטים "נתור" הטיולים המוצעים ע"י להלן ועצם הרשמתו של הנוסע לטיול ו/או השתתפותו בטיול מהווה הסכמה מפורשת מצידו לתנאים אלה. תנאי ההשתתפות והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע הנרשם לטיול לבין ו/או כל מי מטעמם. לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא "נתור" ו/או לא הסכים לתנאים אלו והמידע המופיעים בתוכנית הטיול, מזמינה "נתור" קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול. בעבור הנוסע את שירותי התיירות מאת ספקי השירותים השונים "נתור" בהתאם לפרטים המפורטים בתוכנית הטיול ובתנאים אלו. מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויים ושאינם בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש. על "נתור" במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע אשר הועברה ל להעביר את הבקשה לספק "נתור" ידי סוכנות הנסיעות, מתחייבת השירות הרלבנטי, אולם לא תהיה מצידה התחייבות למילויה, אלא אם אושר לסוכנות הנסיעות או לנוסע בכתב כי הבקשה תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות מול ספק השירות "נתור" לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק האם ניתן לקיים את הבקשה, ותמסור לסוכנות הנסיעות או לנוסע הודעה על תוצאות בדיקתה טרם אישורה הסופי של ההזמנה. האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על ספקי השירות בלבד, כולל בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת לספקי השירות "נתור" תעופה או כל שירות אחר המועברות על-ידי . "נתור" הרלבנטי, אלא אם אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם, , לספקי השירותים המתאימים. "נתור" במישרין או בעזרת הרשמה ותשלום הרשמת הנוסע לטיול המפורט בתוכנית הטיול תיעשה באמצעות ,$350 סוכני הנסיעות. עם ההרשמה לטיול ישלם הנוסע סך של . דמי רישום $ 50 ודמי רישום וטיפול בסך $300 הכולליםמקדמה בסך וטיפול אלה אינם מוחזרים בכל מקרה של ביטול השתתפות בטיול שיעשה על-ידי הנוסע. השתתפותו של הנוסע בטיול מותנית בכך יום 15- קיבלה את מלוא התשלום עבור הטיול לא יאוחר מ "נתור" ש לא תקבל לידיה את מלוא "נתור" לפני מועד תחילת הטיול. במקרה ו רשאית לבטל את הרשמת הנוסע "נתור" התשלום כאמור, תהיה והשתתפותו בטיול ללא כל אחריות מטעמה בקשר ו/או בנוגע לכך. מחירים מחירי הטיולים מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב או לאירו,

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY2NjQ3